Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

lanforme
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viasunako sunako
lanforme
8264 6c64
Reposted fromepidemic epidemic viasunako sunako

January 20 2020

lanforme
lanforme
5366 cd06 500
Reposted fromlllm lllm vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
0156 b5bb 500

January 19 2020

lanforme
Istnienie jest piękne zawsze, o ile się pojmie naprawdę jedyność wszystkiego we wszechświecie. 
— Witkacy, "Mątwa"
lanforme
Ach, daj mi spokój z moją duszą. Jest to istność tak zawiła, że samego siebie w całości nigdy oglądać mi się nie dało. 
— Witkacy, "Mątwa"
Reposted byniskowo niskowo
lanforme
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
   
— me
Reposted frombladzik bladzik vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
lanforme
lanforme
lanforme
lanforme
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

lanforme
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie via100suns 100suns

December 14 2019

lanforme
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do żadnej relacji międzyludzkiej. 
— Franz Kafka
lanforme
lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl