Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

lanforme
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do żadnej relacji międzyludzkiej. 
— Franz Kafka
lanforme
lanforme
lanforme
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego via0 0
lanforme
Reposted fromshakeme shakeme viagummibeer gummibeer

December 01 2019

lanforme
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 via0 0
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry via0 0
lanforme
3299 5e4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via0 0
lanforme
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko. — F. Kafka
Reposted fromUndomiel Undomiel via0 0
lanforme

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel via0 0
lanforme
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
lanforme
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
lanforme

November 26 2019

lanforme
9698 2f50 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
3962 5bf7 500
lanforme
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
8286 850c 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
lanforme
1594 29bc 500
Reposted fromlaters laters via0 0

November 25 2019

lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl