Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

8284 407f 500
Reposted fromerial erial viajasnaa jasnaa
0084 9bbf 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarulletka rulletka
0070 1997 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarulletka rulletka
lanforme
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viarulletka rulletka
8232 95b8
Reposted fromerial erial viarulletka rulletka
lanforme
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
lanforme
1611 f7fb 500
lanforme
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacamillee camillee
8265 5233 500
Reposted fromerial erial viacamillee camillee
lanforme
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
lanforme
0622 994b
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
0034 0c50 500

inspodior:

I N S P O D I O R

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0029 ef1b

egbudiwe:

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0024 bde1 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0017 da0f
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
lanforme
7283 91ed
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaIguuana Iguuana
lanforme

March 16 2017

5834 e8cd 500

finnblush:

moodboard: monet (yellow)

Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl